به وبلاگ محمد رضا جاویدی خوش آمدید

این وبلاگ در خصوص ارائه اطلاعات علمی -فرهنگی و آموزشی در زمینه مدیریت اعم از بازار یابی بازرگانی کیفیت و....ارائه خدمات مینماید.

24 ویژگی مدیران کارآمد
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: مدیریت

24 ویژگی مدیران کارآمد

 

آیا شما مدیر کارآمدی هستید ؟ آیا می‌دانید مدیران کارآمد چه ویژگی‌هایی دارند ؟به 2۴ ویژگی مدیران کارآمد که در پی می‌آید توجه کنید و هر کدام از این ویژگیها که در شما موجود می‌باشد علامت بزنید این ویژگی‌ها چنین‌اند ؟

 

1 - فرهنگ سازمانی ؛ فرهنگ ملی و فرهنگ جهانی را به خوبی می‌شناسد و برای رسیدن به توسعه فرهنگی با دانایی عمل می‌کند

2- به تمام زوایای کار و محیط پیرامون خود نگاه سیستمی و شبکه‌ای دارد .  

3- به نیازهای انسانی کارکنان توجه دارد و به ارزش های والای انسانی ارج می‌نهد .  

4- کارکنان را به کاربرد طیف‌های گوناگون دانش ( خرد ؛ معرفت )تشویق می‌کند .  

5- به هم افزایی ( سینرژی ) در فکر و عمل ؛ اعتقاد قلبی دارد .  

6- زمینه‌های اصلاح نگرش‌هامهارتهاو افزایش دانش خود و کارکنانش را فراهم می‌آورد  

7- صلاحیت‌های حرفه‌ای وفنی دارد( در خصوص حرفه خود ؛شانه به شانه آخرین فنون حرکت می‌کند )  

8- در پی اصلاحات است و می‌داند اصلاحات را از کجا آغاز و در کجا متوقف کند .  

9- مستمراً در پی شکوفایی استعدادهای خود و کارکنانش است .  

10 - برای روشن ماندن موتور سازمانش ؛ همواره خود انگیخته و پرانگیزه عمل می‌کند و کارکنان را انگیزه مند می‌سازد .  

11-پیش قدم ؛ خود آغاز گر ؛ خود پیش برنده ؛ خود ناظر و خود ارزشیاب است و دیگران را نیز به این امر دعوت می‌کند .

12- رویارویی با مشکلات را دوست دارد و می‌خواهد قابلیت‌های خود و کارکنانش را در این زمینه‌ها بیازماید . 

13- هدف گرا ؛ فرایند گرا ؛ پیشرفت گرا و توفیق گراست .

14- چشم انداز مشارکتی دارد و افکارش را با کارکنان در میان می‌گذارد و از اندیشه‌های خوب آنان برای ارتقاء سازمان بهره می‌جوید .

15- موازنه‌های معقولی بین استعدادها و انتظارات ؛ قابلیت‌ها ؛ امکانات و ....... برقرار می‌کند .

16- مدیریت اختلاف را به معنای واقعی می‌شناسد و برای مشاجرات از طریق مذاکره و تعامل عمل می‌کند .

17- کارها را به نحو اثر بخش واگذار می‌کند ( وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات مناسب را به طور صحیحی ؛ منطقی و به روشنی تعریف می‌کند ) .

18- برای رفع ؛ تنگناها ؛ محدودیت‌ها ؛ خلاءها و نارسایی‌ها ؛ بی‌وقفه می‌کوشد و فرصت‌ها و تهدیدها را به خوبی می‌شناسد .

19- تدابیر پیشگرانه و تصحیح کننده را به خوبی تنظیم و اعمال می‌کند .

20- پیوسته بر پیشرفت کارطراحی؛ برنامه های عملیاتی ؛ بودجه‌ها و هزینه‌ها نظارت دارد و به هدایت مستمر ؛‌ نظارت مستمر وارزشیابی مستمر کلیه امور می‌پردازد .

21- نوآوری و خلاقیت را در تمام سطوح کارکنان تشخیص می‌دهد و زمینه‌های پرورش و گسترش این خلاقیت‌ها را فراهم می‌آورد .

22- بحران‌ها را می‌شناسد و در اوقات بحرانی ؛ با شاخص‌ها و پیچیدگی‌های معلوم و نامعلوم ؛ با قاطعیت و مهارت برخورد می‌کند .

23- دربرنامه‌ریزی‌های راهبردی سازمان ؛ کارگروهی و بازخورد گرفتن از بدنه را یک اصل می‌داند .

24- به فن آوری ارتباطات ( ICT) و توسعه معقول و متناسب آن در سازمان معتقد است .