به وبلاگ محمد رضا جاویدی خوش آمدید

این وبلاگ در خصوص ارائه اطلاعات علمی -فرهنگی و آموزشی در زمینه مدیریت اعم از بازار یابی بازرگانی کیفیت و....ارائه خدمات مینماید.

راهکارهای مدیریت زمان
ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: مدیریت زمان

راهکارهای مدیریت زمان


شما تا چـه اندازه برای وقت خود ارزش قائلید؟ آیا از بـرنامه زمـانی مـشخصی برای به انجام رسـانـیـدن کـارهــای خود پیروی میکنید؟ یک عامل بسیار مهم در هر موفقیتی برنامه ریـزی صحیح و پیروی از یک برنامه زمانی مشخص برای نیل بـه اهداف مطلوب میـبـاشد. اکنون برای آنکه قادر باشید از وقــت خود به نحو احسن استفاده کنید نکات و راهکارهای زیر را در زندگی خود بکار بندید:

۱- همواره فعالیتها و تکالیف روز بعد خود را از شب قبل برنامه ریزی کنید و کارهایی که باید به انجام رسانید را روی کاغذ یادداشت کنید.

۲- سپس فهرست تکالیف و کارهای خود را اولویت بندی کرده و برای هرکدام از آنها ضرب العجل اجرایی منظور کنید.

۳- همیشه کارهایی دشوار و پر دغدغه تر را زودتر از بقیه و یا درهنگامی که در بهترین شرایط جسمی و روحی میباشید انجام دهید. کارهای سبکتر را در هنگام خستگی نیز میتوان به انجام رساند.

۴- امور با اهمیت اما ناخوشایند را به تعویق نیاندازید. هیچگاه کارها با به تعویق انداختن خوشایند تر نمیگردند.

۵- هرگاه شروع به انجام کاری کردید سعی کنید بدون وقفه آن را به پایان رسانید.

۶- مابین فعالیتها برای خود وقت استراحت نیز در نظر بگیرید.

۷- مکالمات تلفنی خود را نیز از پیش برنامه ریزی کنید: سخنانی که میخواهید بیان کنید و یا اطلاعاتی که میخواهید کسب کنید را روی کاغذ یادداشت کنید.

۸- همواره خود انگیخته باشید و با پشتکار کارهای خود را به پایان رسانده و مقهور موانع نگردید.

۹- در هر زمان که تصور کردید کاری که در حال انجام آن میباشید عبث، بی فایده و غیر سازنده میباشد به محض دریافت دست از آن بکشید.

۱۰- به خود و اولویت بندی که صورت داده اید اعتماد و ایمان داشته باشید و در هرشرایطی به آنها پایبند باشید.

۱۱- اینکه وقت خود را صرف چه اموری میکنید را دقیقا مورد بررسی و نظارت قرار داده و در صورت لزوم یکسری تغییرات آگاهانه در رفتار خود پدید آورید.

۱۲- همواره در زندگی فرد منظم و سازمان یافته ای باشید تا وقت خود را بیهوده صرف یافتن وسایل گم گشته خود نکنید.

۱۳- برای وقت خود ارزش قائل باشید زمان هیچگاه به عقب باز نمیگردد.

۱۴- به خاطر داشته باشید استرس و خستگی معلول کارهایی که به انجام رسانیده اید نبوده بلکه بیشتر از افسوس کارهای که میتوانستید انجام دهید اما انجامشان نداده اید نشات میگیرند.
۱۵- به هیچ فردی اجازه ندهید وقت شما را تلف کرده وبرای خود مصروف دارد. برای خود مرز بندی مشخصی تعیین کرده و بیاموزید که در صورت لزوم با صراحت “نه” بگویید.

۱۶- از تمام لحظات زندگی خود به نحو احسن استفاده کرده و سعی کنید ازآنها لذت ببرید.

۱۷- سعی کنید فرد خوشبینی باشید و همواره در انتظار رویدادهای خوشایند در زندگی خود باشید.

۱۸- برای زندگی خود اهداف مشخصی تعیین کرده و برای دستیبابی به آنها تلاش کنید.

۱۹- هنگام نیاز از فرد آگاهی راهنمایی بخواهید.

۲۰- “وقت کشها” و یا هدر دهنده های وقت را به حداقل برسانید.

آنها شامل موارد زیر میباشند:

* تلفنهای طولانی، بی هدف و غیر ضروری .

* بازدیدکننده ها و میهمانان ناخوانده.
* پشت گوش اندازیها.
* گفتگوهای بی ثمر و یا نا مشخص.

* دانش فنی ناکافی و یا اطلاعات ناقص هنگام انجام کار.

* فقدان اهداف و اولویت بندیها و یا مبهم وگنگ بودن آنها.
* فقدان برنامه ریزی.

* خستگی و استرس.

* ناتوانی در ” نه ” گفتن.

* بی نظمی و نابسامانیهای فردی.
* تماشای تلویزیون. تماشای بیش از ۲ ساعت در روز برنامه های تلویزیونی معقول نمیباشد.