موهبت اندوه

موهبت اندوه

غم، واکنش در قبال تجارب دردناک زندگی است. با این حال، بلای اجتناب ناپذیری نیست که برای تجدید تعادل و توازن زندگی، ناگزیر به تحمل آن باشیم، بلکه موهبتی است که جامه مجهول و مبدل به تن کرده است. به بیانی دیگر، اندوه ابداً تلخ و گزنده نیست بلکه فرصتی است برای نوشیدن شربت شیرینی که در لحضات تاریک زندگی در دسترس، ما قرار می گیرد.

شکستهای زندگی، روح مارا صیقل می‌دهد و استعداد‌های پنهانمان را بر ملا می‌کند و باعث می‌شود که به سطوح بالاتر زندگی ارتقا پیدا کنیم. به گذشته برگردید و ببینید که چند بار لحضات تاریک ناامیدی مثل تصادف، بیماری و یا مرگ نزدیکان، تعادل روحی‌تان را به هم زده و شور نشاط زندگی را از شما گرفته است؟ فرض کنید که آنچه اتفاق افتاده، مقدراتی بوده که می‌بایستی اتفاق می‌افتاد. با این آگاهی تازه، درقبال یک تجربه غم‌انگیز چه واکنشی نشان می‌دهید؟

عالم هستی، نظام هوشمندی است که در آن هیچ چیز، تصادفی و اتفاقی نیست. تمام ناکامی‌ها نعمت است و تمام مصیبت‌ها تابع نظام الهی می‌باشد. پس در این جا و در بهبوحه غم و اندوه، نکته‌ای برای آموختن وجود دارد. شما می‌توانید این درس را بگیرید و راه دسترسی به حلاوت آن را بیاموزید. ضرورت ندارد که وانمود کنید که ماجراهای غم انگیز را دوست دارید، تنها متعهد شوید که برای ارتقاء به مقام و موقعیت برتر در زندگی، از غم به عنوان نیروی محرکه سود ببرید.

در اوج اندوه کمی درنگ کنید و با کمال متانت از خودتان بپرسید: آیا تا کنون مجبور هستیم که بخاطر این وضعیت نابهنجار، در درون و بیرون، رنج و عذاب بکشیم؟ مهم نیست که برای پاسخ به این سوال چقدر مهارت دارید، بلکه گوش کردن به جوابی که از عمق وجودتان بر می خیزد و پیروی از آن، اهمیت اساسی دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید