تازه اما قدیمی

یادت باشه

              هیچ جایی نیست

                                       که نتونی اونجا

                                                            تنها

                                                                  با خدای خودت درد و دل کنی

/ 0 نظر / 3 بازدید