تغییر

وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می شکند، یک زندگی به پایان می رسد
وقتی تخم مرغ به وسیله نیرویی از داخل می کشند، یک زندگی آغاز می شود
تغییرات بزرگ همیشه از نیروی داخلی آغاز می شود

/ 0 نظر / 27 بازدید