کتاب شناسی توصیفی پیتر دراکر

کتاب شناسی توصیفی پیتر دراکر
ترجمه : فضل الله امینیمقدمه مترجم
پیتر فردیناند دراکر به سال 1909 در وین زاده شد و در همان جا و انگلستان به تحصیل پرداخت. از سال 1929 به عنوان خبرنگار اقتصادی و کارشناس به خدمت یکی از موسسه های مالی بزرگ لندن درآمد. از سال 1937 با همسرش به ایالات متحده کوچید و به عنوان خبرنگار اقتصادی مطبوعات بریتانیا و نماینده برخی موسسه‌های آن کشور کار را آغاز کرد. سپس به کار تحلیل، مشاوره و تدریس پرداخت و از سال 1971 در کالج کلرمونت کالیفرنیا به آموزش دانشجویان رشته های بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مشغول شد.
دراکر را به حق پیشکســـوت، نظریه پرداز و مرشد در رشته مدیریت نامیده اند.
از جمع 37 کتاب او هفت یا هشت کتاب تاکنون به فارسی ترجمه و منتشر شده است. از او بیش از صدها جستار و خطابه در موضوع مدیریت در دست است که فقط شماری از آنها به فارسی درآمده است.
در فصل «عصر ناپیوستگی» از «صد کتاب» گری همل، که خود از پیشکسوتان پرآوازه مدیریت است، شرحی کوتاه در باره دراکر نوشته که خواندنی است. او می نویسد: «پیتر دراکر گرچه به عنوان نظریه پرداز مدیریت شهرت یافته ولی پیامبر مدیریت هم بوده است. او در سال 1969 به روشنی برآمدن عصر اقتصاد مبتنی بر دانایی را پیش بینی کرد. من می خواهم مرشدان آینده مدیریت را به چالشی فراخوانم.
«سعی کنید چیزی بگویید که نخستین بار دراکر نگفته باشد و خوب و کامل نگفته باشد.»
این کار شمار کتابهای مدیریتی انباشته شده در قفسه کتابفروشی ها را به میزانی چشمگیر کاهش می دهد-
پیش از پرداختن به کتابشناسی توصیفی دراکر یادآوری این نکته ضرور است که در برگردان عنوان کتابهای او – در مورد آن دسته که به فارسی درآمده است – همان عنوان انتخاب شده که مترجمان گرامی برگزیده اند.
عناوین کتابهایی که پیش روی شماست معرفی همه کتابهای دراکر نیست. کل کتابها در کتابی به نام «روزشمار دراکر» (Daily Drucker 2004) معرفی شده که توسط سازمان فرهنگی فرا زیر چاپ است.


«فرجام انسان اقتصادی»، 1995 (چاپ اول نیویورک، 9391)
این اثر نخستین کار تمام عیار دراکر است. این کتاب بررسی تشخیص دولت تمامت‌خواه و نخستین کتابی است که به ریشه‌یابی تمامت خواهی پرداخته است. دراکر در این کتاب دلایل برآمدن فاشیسم را برشمرده، از نبود و ناتوانی نهادهای جاافتاده که به برآمدن فاشیسم منجر شد سخن می گوید. او از عوامل تحرک جامعه توتالیتر شناختی به دست داده و کمک کرده انگیزه ها و آرمانهای تمامت خواهی را بشناسیم تا بتوانیم مــــانع حدوث چنین فاجعه ای در آینده شویم. ایجاد یا پروراندن نهادهای اجتماعی، دینی، اقتصادی و سیاسی، به طوری که بتوانند کارآمد و اثربخش باشند، پیدایش فضایی را که غالبا دولت تمامت خواه از دل آن سر بر می کشد، مانع می شود.

«آینده انسان صنعتی»، 1995 (چاپ اول نیویورک، 2491)
در این کتاب دراکر به توضیح مقتضیات و لوازم جامعه کارآمد، از طریق طرح نظریه‌ای برای جامعه به طور عام و برای جامعه صنعتی به طور خاص، پرداخته است. در آینده انسان صنعتی، پیتر دراکر به توضیح لوازم و بایدهای هر جامعه می‌پردازد تا جامعه مشروع و کارآمد گردد. چنین جامعه ای به فرد تشخص می دهد و برای او نقش قایل می شود. کتاب به این پرسش پاسخ می دهد که: چگونه می توان در جامعه صنعتی، باتوجه به چیرگی قدرت مدیریت و بنگاههای اقتصادی، آزادی فرد را حفظ کرد؟
این کتاب، که پیش از ورود ایالات متحده به جنگ جهانی دوم نوشته شده است، به آینده اروپای پس از جنگ با خوش بینی می نگرد و بر امیدها و ارزشهای آن، در آن هنگامه ناامیدی، تاکید می ورزد. کتاب این پرسش را جسورانه به میان می آورد که: «دوست داریم دنیای پس از جنگ چگونه دنیایی باشد؟»

«جامعه نوپدید»، 1993 (چاپ اول نیویورک، 0591)
پیتر دراکر در این کتاب، نوشته های قبلی خود آینده انسان صنعتی و مفهوم بنگاه را بسط داده و تحلیلی نظام یافته و به سامان از جامعه صنعتی، که از دل جنگ جهانی دوم سربرکشیده، به دست می دهد. او به تحلیل بنگاههای بزرگ کسب و کار، دولتها، اتحادیه های کارگری و تبیین جایگاه فرد در بافت اجتماعی آن نهادها می‌‌پردازد.
پس از نشر جامعه نوپدید جرج هگینز(G.G. HIGGINS) در مقاله ای نوشت : «دراکر چون نویسنده ای هوشمند و مدرن به واکاوی مشکلات روابط صنعتی در یک شرکت یا یک بنگاه پرداخته است. او در همه مسایل علم اقتصاد، علم سیاست، روان شناسی صنعتی و جــــامعه شناسی صنعتی وارد شده و به شیوه ای ستایش آمیز یافته های هر چهاررشته را هماهنگ ساخته و به طور موفقیت آمیز از آنها برای حل مشکلات (بنگاه) استفاده کرده است.»
دراکر معتقد است، علائق کارکنان، مدیریت و بنگاه با علائق جامعه قابل انطباق است. او ایده «جامعه کارخانه ای» را مطرح می کند که در آن کارکنان تشویق به پذیرفتن مسئولیتهای بیشتر و «مدیرانه» عمل کردن می شوند. او بقای اتحادیه های کارگری را – اگر کارکنان چون مدیران رفتار کنند – محل تردید می داند.

آیین مدیریت، 1993 (چاپ اول نیویورک، 4591)
این کتاب برجسته، نخستین کتابی است که مدیریت را چون یک آیین و یک رشته علمی تعریف می کند. از این رو دراکر را باید بنیادگذار رشته مدیریت مدرن دانست. سده هاست که مدیریت رایج بوده است، اما در این کتاب مدیریت به سان یک رشته علمی، که می توان آن را یاد گرفت و یاد داد، به طور نظام یافته تعریف می شود. این کتاب رهنمودی است نظام مند برای مدیرانی که می خواهند اثربخش و بهره‌وری خود را بهبود بخشند. در این کتاب، مدیریت هدف بین به مثابه یک فلسفه ناب مدیریت مطرح می شود که علائق بنگاه را با علائق مدیران و بازیگران سازمان در هم می آمیزد. او از شرکتهایی چون فورد، جنرال الکتریک، سیرز، روبوک و شرکا، جنرال موتورز، آی.بی.ام و ای.تی.اند تی شاهد آورده است.

«آمریکای بیست سال بعد»، نایاب (چاپ اول، نیویورک، 5791)
پیتر دراکر در این مجموعه جستارها در باره مقولاتی بحث می کند که بنابر اعتقاد او در آمریکا دارای اهمیت است، از جمله کمبود نیروی کار در آینده، اتوماسیون، انباشته شدن ثروت در دست شماری اندک، تحصیل در کالج، مسایل سیاسی آمریکا، و شاید مهمتر از همه، نابرابری فزاینده میان «داراها» و «ندارها»: دراکر در این جستارها رویدادهای مهمی را شناسایی می کند که «پیش از این روی داده» و تکلیف آینده را معلوم می کند. شناسایی «آینده ای که پیشتر جلوه گر شده» یکی از مضامین مهمی است که در بیشتر کتابها وجستارهای دراکر دیده می شود.

«نشانه های فردا»، 1996 (چاپ اول، نیویورک، 7591)
نشانه های فردا آینده ای را شناسایی می‌کند که پیشاپیش خود را در سه حوزه مهم زندگانی و تجربه بشر کرده است. بخش اول کتاب به بررسی تحول فلسفی تفکر ماشینی دکارتی و رسیدن به تفکر سیستمی اختصاص دارد، تفکری که دنیا را دنیای الگو، هدف و پیکربندی می داند. دراکر درباره نیاز به سامان دادن اهل علم و دانش و مردمان صاحب تجربه می پردازد و معتقد است تلاش مشترک آنها مولفه مهم این تحول است. بخش دوم کتاب سخن از چهارپدیده می گوید که مردمان جهان آزاد را به چالش می کشد: باسوادشدن جامعه، توسعه اقتصادی، زوال اثربخشی دستگاه دولت و فروپاشی فرهنگ شرق. به نظر می‌رسد این چهار پدیده ویژگیهای جامعه آخر قرن بیستم است. دراکر در دیباچه ای که بر چاپ دوم این کتاب نوشته است. در یافته های مهم نشانه های فردا بازنگریسته و اعتبار آنها را با محک دلمشغولی های زمانه حاضر سنجیده است.

«عصر ناپیوستگی»، 2003 (چاپ اول نیویورک، 8691)
در این کتاب، دراکر با فراست و وضوح تمام به شرح آن دسته از نیروهای تحول‌‌ساز می پردازد که دورنمای اقتصادی را متحول ساخته، جامعه جدیدی خلق می کنند. او چهار حوزه عمده گسست را که شالوده واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی معاصر را تشکیل می دهد، معرفی می کند: 1 – انفجار فناوریهای جدید که به پیدایی صنایع مهم جدید منجر می شود، 2 – گذار از اقتصاد بین الملل به اقتصاد جهانی، 3 – پیدایش یک پدیده جدید اجتماعی سیاسی که سبب برانگیختن چالشهای بزرگ سیاسی، فلسفی و روحانی می گردد و 4 – جهان جدید کار فکری مبتنی بر آموزش و استلزام های آن. عصر ناپیوستگی طرحی است مهم و جذاب برای ساختن آینده ای که تا حدی زیاد هم اینک باماست.

«انسان، ایده و سیاست»، نایاب (چاپ اول، نیویورک، 1791)
این کتاب مجموعه ای است از 13 جستار درباره مقولات جامعه – مردم، سیاست و اندیشه. علاوه براین جستارهایی در آن است درباره هنری فورد، مدیریت ژاپنی و رئیسان جمهور کارآمد. دو مقاله این کتاب، به خصوص بیانگر ویژگیهای اندیشه دراکر است که از اهمیتی خاص برخوردار است. یکی از آنها جستاری است «درباره که یرکگار» که حامی بسط خصلتهای روحانی بشریت است.
مقاله دیگر به شرح فلسفه سیاسی جان کالهون پرداخته واصول اساسی کثرت‌گرایی آمریکا و اثر آنها بر سیاستها و برنامه های دولت را توصیف می کند.

«فناوری، مدیریت، و جامعه»، نایاب (چاپ اول، نیویورک، 1970)
در این کتاب شرحی کلی از ماهیت فناوری مدرن و پیوندش با علم، مهندسی و دین فراهم آمده است. نیروهای سیاسی و اجتماعی موثر بر توسعه فناوری در چارچوب دگرگونیهای وسیع سازمانی تحلیل شده است. موضع انتقادی پیتردراکر خوشایند فرهیختگان و دانشجویانی است که از اتکای فزاینده جامعه به یافتن راه‌حلهای فناورانه برای معضلات اجتماعی و سیاسی به تنگ آمده اند.

«انقلاب صندوقهای بازنشستگی»، 1996 (چاپ اول، نیویورک، 6791)
در این کتاب که بار نخست با عنوان انقلاب ناپیدا منتشر شد، دراکر شرح می دهد که سازمانهای سرمایه گذار، خاصه صندوقهای بازنشستگی، چگونه به صورت مالکان مهاربردست شرکتهای بزرگ آمریکا درآمده و «سرمایه داران» کشور شده اند. او نشان می دهد چگونه مالکیت در دست سازمانهای بزرگ سرمایه گذار قرار گرفته و چگونه از طریق صندوقهای بازنشستگی «مالکیت ابزار تولید» بدون «ملی شدن» اجتماعی (سوسیالیزه) شده است. مضمون دیگر این کتاب سالخوردگی نیروی کار آمریکا است. دراکر چالشهای جدیدی را که افزایش شمار کارکنان سالمند پدید می‌آورد، باتوجه به جایگاه بهداشت و درمان، مستمری بازنشستگی و تامین اجتماعی در اقتصاد و جامعه آمریکا، شرح داده و توضیح می دهد که چگونه سیاست آمریکا در قبضه مسایل طبقه متوسط و ارزشها و علائق سالمندان قرار خواهد گرفت. دراکر در پی نوشت جدید خودبر کتاب، گفته است. چیرگی روزافزون صندوقهای بازنشستگی نمایانگر یکی از حیرت انگیزترین جابه جائیهای قدرت در تاریخ اقتصادی است، همچنین به آثار امروزی این جابه جایی اشاره کرده است.

«ماجراهای یک مشاهده گر» (عنوان ترجمه فارسی کتاب)، 1997 (چاپ اول، نیویورک، 8791)
این کتاب مجموعه ای است از داستانها و نقش و نگارهای زندگینامه خود نوشت پیتر دراکر. او ضمن به دست دادن تابلویی از سوانح عمر خویش، رویدادهای مهم تاریخی زمانه خود را بازکرده است. دراکر به شرح زندگانی خود – از سالهای نوجوانی در وین گرفته تا دوران جنگ خانگی اروپا، دوران طرح نوی آمریکا، جنگ جهانی دوم، و دوران پس از جنگ در آمریکا – پرداخته است. بیشتر حرفها از زبان شماری چهره های برجسته و صمیمی – دوستان و آشنایان دراکر در آن سالها- گفته می شود.
ما در کنار بانکداران، روسپیان درباری، هنرمندان، اشراف، مبشران و پیشگامان، و امپراتوری سازان با چهره اعضای خاندان دراکر و حلقه دوستان نزدیکش آشنا می‌شویم و از آن جمله با چهره هایی چون زگموند فروید، هنری لوس، آلفرد اسلون، جان لوئیز، و باک مینستر فولر. این کتاب بر دوره ای پرآشوب و مهم، پرتوی از نور افکنده و خود دراکر را شخصیتی تصویر می کند که به انسان، ایده های نو و تاریخ دلبسته است.

«مدیریت در زمانه ای پرآشوب»، 1993 (چاپ اول، نیویورک، 0891)
این کتاب مهم و مغتنم به بحث درباره آینده نزدیک کسب و کار، جامعه و اقتصاد پرداخته است. دراکر می گوید«ما در حال ورود به عصری جدید، با گرایشهای جدید، بازارهای جدید، اقتصادی جهانی، فناوریهایی نو و نهادهایی نو هستیم. مدیران و مدیریت با تلاطم حاصل از این واقعیتهای نوپدید چگونه روبه رو می‌شوند؟ دراکر می گوید" این کتاب بیشتر به عمل پرداخته تا شناخت، به تصمیم تا تحلیل». کتاب درباره راهبردهای لازم برای پدیدآوردن آمادگی برای تغییر و استحاله دگرگونیهای بزرگ به فرصتها، تبدیل تهدید ناشی از تغییر به عمل‌زایا و سودآور سخن می گوید که رویهمرفته بر جامعه، اقتصاد و فرد اثرمثبت دارند. به گفته دراکر سازمان باید طوری ساخته شود که در برابر توفان و تلاطم محیط تاب آورد.

«به سوی اقتصاد جدید»، نایاب (چاپ اول، نیویورک، 1891)
دراکر در این جستارها به انواع مقولات کسب و کار، مدیریت، اقتصاد و جامعه پرداخته است. همه این مقولات به تعبیر دراکر مرتبط با «بوم شناسی اجتماعی» و به خصوص مرتبط با سازمانهاست. این جستارها بازتاب «آینده ای است که هم اینک خود را به ما نمایانده است» این جستارها بازتاب باور دراکر به این نکته است که در دهه 1970 دگرگونیهایی بنیادی در ساختار جمعیت و عوامل تحرک آن، در نقش سازمانها، در رابطه میان علوم و جامعه و در نظریه های بنیادی اقتصاد و جامعه – که مدتها وحی منزل پنداشته می‌شد – پدید آمده است.

«دنیای متحول مدیر»، نایاب (چاپ اول، نیویورک، 1982)
این جستارها که نخست در وال استریت ژورنال چاپ شده است مشتمل است بر انواع عناوین. عمده بحثها درباره دگرگونیهای نیروی کار است – شغل و توقعات آنها – نیروی کاری که با «جامعه کارکنان» پیوند نیرومند دارد. هم از این زاویه به دگرگونیهای فناوری و اقتصاد جهانی نگریسته است. این جستارها گرفتاریها و چالشهای رویاروی سازمانهای بزرگ، از جمله بنگاههای اقتصادی، مدرسه‌ها، بیمارستانها و سازمانهای دولتی را برشمرده به بحث گذاشته است. این جستارها بار دیگر در وظیفه و کار مدیران، در عملکرد ایشان و سنجش و نقد آن عملکرد، و در حقوق و مزایای مدیران تامل می کند. گرچه جستارها گونه گونه اند. اما یک مضمون مشترک دارند: دنیای متحول مدیر – که در درون سازمان به سرعت تغییر می کند؛ تغییری با نگاه به چشم اندازها، آرزوها و حتی باتوجه به ویژگیهای کارکنان، مشتریان و همه ذینفعان؛ دگرگونیهای بیرون سازمان، مثل دگرگونیهای اقتصادی، فناوری، اجتماعی و سیاسی.

«نوآوری و کارآفرینی»، 1993 (چاپ اول نیویورک، 5891)
نخستین کتابی است که نوآوری و کارآفرینی را به سان رشته ای نظام یافته معرفی کرده است. کتاب به شرح و تحلیل چالشها و فرصتهای برآمده از اقتصاد کارآفرینانه در سازمانهای بخش خصوصی و عمومی پرداخته است. خواندن این کتاب کمکی است موثر به مدیران کارآمد، سازمان و اقتصاد. کتاب سه بخش دارد: 1– آیین نوآوری، 2 – آیین کارآفرینی، و 3 – راهبردهای کارآفرینی. نویسنده نوآوری و کارآفرینی را همچون رشته و آیین درنظر گرفته است و به جای تاکید بر خلق وخو و روان شناسی کارآفرین به کار و عمل او توجه دارد. به زعم دراکر، همه سازمانها – و از جمله دولتی ها – برای بقا و بهروزی در اقتصاد بازار باید رفتاری کارآفرینانه داشته باشند. کتاب مختصری از سیاستهای کارآفرین و چشم اندازی از فرصتهای ابداع اسلوبهای نوآورانه در سازمانهای جاافتاده یا نوپدید را به خواننده عرضه می کند.

«واقعیتهای نوپدید»، 2003 (چاپ اول، نیویورک، 9891)
واقعیتهای نوپدید، کتابی است درباره «سده آینده». نظر کتاب این است که سده آینده فرارسیده و ما در آن پیش رفته ایم. دراکر در این کتاب سخن از «ساختار بزرگ اجتماعی» می گوید، از سیاست و دولت، از جامعه، اقتصاد، از سازمانهای اجتماعی و جامعه دانشی جدید. او محدودیتهای دولت و خطرهای «جذبه» در رهبری را شرح می‌دهد. او معتقد است سازمان آینده مبتنی بر اطلاعات خواهد بود. گرچه کتاب را نمی توان در زمره کارهای پیشگویانه و طالع بینانه قلمداد کرد اما تلاش دارد به دلمشغولی ها، مسایل، و مشاجراتی بپردازد که در آینده جامه واقعیت می پوشند. دراکر می کوشد نشان دهد امروز چه باید کرد تا به استقبال فردا برویم. می کوشد تا در قالب محدودیتهای خودساخته اسلوب رویارویی با پاره ای از دشوارترین گرفتاریهای امروزین، برآمده از کامیابیهای دیروزین، را نشان دهد.

«چشم انداز زیست بوم شناسی»، 1993
31 جستار این کتاب طی بیش از 40 سال نوشته شده و شامل انواع مباحث است. اما وجه اشتراک آنها یکی است: جستار در «اکولوژی اجتماعی» و بحث درباره محیط برساخته انسان. همه این جستارها، به طریقی، به تعامل میان فرد و جامعه می‌پردازد و همه آنها اقتصاد، فناوری، و هنر را ابعاد تجربه اجتماعی و توصیف کننده ارزشهای اجتماعی می دانند. آخرین جستار این گلچین، یعنی «درباره که یرکگار» درواقع تاکیدی است بر بعد هستی‌شناسانه، روحی و فردی مخلوق، دراکر این جستار را نوشت تا بگوید جامعه به تنهایی کافی نیست، حتی به خاطر خود جامعه. نوشت تا تاکیدی باشد بر امید. این کتاب از جهت جستارهایی که در آن گرد آمده در خور اهمیت است.

«جامعه پس از سرمایه داری»، 2005 (چاپ اول، نیویورک، 3991)
پیتر دراکر در جامعه پس از سرمایه داری نشان می دهد که در هر چند صدسال یک بار تحولی تند در جامعه پدید آمده و برآن – بر دیدگاهش به جهان، بر ارزشهای پایه‌اش، بر کسب وکار و اقتصادیاتش، و بر ساختار اجتماعی و سیاسی اش – اثر گذاشته است. بنابه گفته دراکر ما در میانه زمانه دگرگونی تند دیگری قرار داریم. این تحول گذر از عصر «سرمایه داری» و «ملت – کشور» و ورود به عصر جامعه دانشی و جامعه سازمانها است.
در جامعه پساسرمایه داری منبع شماره یک دانش است و گروههای پیشرو اجتماعی «کارکنان دانشی» خواهند بود. دراکر با نگاه به پس وپیش درباره انقلاب صــنعتی، انقلاب بهره وری، انقلاب مدیریت و حاکمیت بر شرکتهای سهامی به بحث می‌پردازد. او از وظایف جدید سازمانها، مبانی اقتصادی دانش و بهره وری چون اولویتی اجتماعی و اقتصادی یاد می کند. همچنین درباره تحول دولت ملی و پدیدآمدن مگااستیت. کثرت گرایی جدید سیاسی و تحول لازم در دولت مباحثی آمده است و عاقبت دراکر در بحث دانش وارد جزئیات شده و نقش و کاربست دانش در جامعه پساسرمایه داری را توضیح می دهد. کتاب که به سه بخش تقسیم شده: جامعه، حکومت و دانش، ضمن نگاه جستجوگر به آینده، گذشته را به خوبی تحلیل می کند و چالشهای این دوران گذار را برمی شمرد و راه آفرینش آینده ای جدید را، در صورت شناخت آن چالشها و نشان دادن واکنش مناسب به آنها، پیش ما می گشاید.

«درباره آسیا»، نایاب (چاپ اول)، توکیو، 5991
این کتاب حاصل گفت وشنودی است طولانی میان دو تن از برجستگان عالم کسب وکار: پیتر دراکر و ایسائو ناکااوچی. در کانون گفت وشنود آنها دگرگونیهای پدیدآمده در اقتصاد جهان و چالشهای کنونی رویاروی بازارهای آزاد و بنگاههای آزاد باتوجه خاص به ‌چین و ژاپن قرار دارد. معنای این دگرگونیها نزد ژاپنی ها چیست؟ ژاپن چه باید بکند تا به «سومین اعجاز اقتصادی» دست یابد؟ معنای این دگرگونیها نزد جامعه، شرکت مستقل، حرفه ای مستقل، و مدیر چیست؟ اینها پرسشهایی است که دراکر و ناکااوچی در بحث درباره آینده آسیا با دل آگاهی و تیزبینی به آن پاسخ می دهند.

گزیده ها

«مبانی فکری دراکر»، 2001
بنابه گفته دراکر «در این کتاب که دیباچه‌ای است جامع بر مدیریت، پاسخ پرسشی داده می شود که همواره از من پرسیده اند: خواندن کدام نوشته تو واجب است؟».
کتاب حاوی 26 مطلب برگزیده درباره مدیریت در سازمان. مدیریت و فرد، و مدیریت در جامعه است. در این مجموعه اصول پایه و دلواپسی های مدیریت و گرفتاریهایش، چالشها و فرصتهایش به خواننده نشان داده شده و ابزار ایفــــای وظایف را به مدیران، مجریان و حرفه ای‌ها داده تا با آن نیازهای جامعه امروز و فردا و نیز مقتضیات اقتصادی را برآورند.

«جامعه کارآمد»، 2003
در این جستارها دراکر گزیده هایی از میان نوشته های پرشمار خود درباره انجمنها و جمعیتها، جامعه و ساختار سیاسی گرد آورده است. آنچه ذهن دراکر را بیشتر متوجه خود ساخته جامعه کارآمد است، جامعه ای که فرد در آن جایگاه و نقشی دارد. بخشهای یک و دوی کتاب از نهادهایی سخن می گوید که می توانند بار دیگر همبستگیهایی را پدید آورند که فروپاشی آنها به پیدایش تمامت خواهی در اروپا انجامید. این منتخبات در جریان جنگ جهانی دوم نوشته شده است. بخش سه به محدودیتهای کفایت و شایستگیهای دولت در قلمرو اجتماع و اقتصاد پرداخته است. در این بخش تفاوت میان دولت حجیم و دولت کارآمد مشخص شده است.

داستانهای کوتاه
- آخرین جهان ممکن، 2891 ، نایاب
- وسوسه کار نیک، 4891، نایاب
/ 0 نظر / 3 بازدید