سازمان چابک

سازمان چابک از منظر فرآیندی

محمد رضا جاویدی

مقدمه:

همانطور که میدانید فرآیندها جهت انطباق با اهداف طراحی میشوند و برای تحقق انطباق فرآیندها با اهداف می­بایست ساختاری همسو با اهداف طراحی گردند . فرآیندها به مثابه اتوبان و تکنولوژی های قابل استفاده در فرآیندها نظیر خودروهای داخل اتوبان می­باشند.

نگاه ها به سازمان و یا جامعه در عصر امروز متفاوت شده و منجر به تشکیل ساختارهای جدید شده است بنگاه های اقتصادی تولید محصولات خود را از لحاظ نوع و تعداد افزایش داده اند که این، خبر از تنوع بازار دارد و هر کس زودتر به عرصه بازار رقابت گام بردارد و در کمترین زمان برنده بوده و بیشترین بهره را خواهد برد

سرعت تبدیل نیاز مشتریان به محصول عامل تعیین کننده در روند بازار خواهد بود چرا که موفقیت بنگاه اقتصادی در گروی رضایت مشتری می­باشد

بعنوان مثال یکی از تولید کنندگان داخلی بستنی زمانیکه بستنی فالوده ای را در ایران برای اولین بار وارد بازار نمود چون First mover بود مبلغی بالغ بر 100 میلیارد تومان سود کرد چراکه پیشتاز در رقابت بود و تعیین کننده بازار.

لذا عصر رقابت امروز به شدت در گرو پیشتازی بوده و در بازار، تنوع و کاهش قیمت تمام شده محصولات نقش به سزایی دارد پس زمان برای حرکت آهسته نداریم .

با توجه به جهانی شدن بازارها و جایگاه بازار بنگاه های اقتصادی، نیاز مشتریان به مقادیر کم محصول اما متنوع، خواست مشتریان مبنی بر ارضای تقاضای آنها، تاکید شرکتهای تولیدی بر معرفی سریع محصولات جدید و تمرکز بر بازاریابی از جمله عوامل موثر بر تغییرات محیط کسب و کار می­باشد.

 

چالشهای اساسی سازمانها در مقابله با تغییرات:

 

v     تقاضای مصرف کنندگان

v     کیفیت بالا

v     حداقل کردن هزینه تولید و      افزایش خدمات

v     پاسخگو بودن به نیازهای خاص و بسیار متغیر مشتریان

 

نکته قابل توجه اینجاست که وقتی کار بی عیب حتی در سطح کیفی خوب تحویل مشتری گردد و رضایت او جلب نشود کار عبث و بیهوده ای انجام شده که هیچ ارزش افزوده ای برای ما همراه نداشته است.

 

در این راستا چرخه تاریخی تغیر در تولید را به شرح ذیل مورد بررسی قرار میدهیم تا نگرش رسیدن به مجموعه های چابک جلوه نماید

 

 

همانطور که مشاهده میگردد در تولید انبوه حجم بالای تولید خوب است اما قیمت همچنان بالاست لذا مشتری رضایت ندارد بهتر است یک حرکت داشته باشیم و با نگاه تولید ناب جلو رویم یعنی گام برداشتن در راستای کاهش قیمت تمام شدهاما این نیز یک ایراد دارد و آن داشتن Sycle time بالا میباشد که بزرگ ترین معظل بنگاه های ما میباشد لذا باید سیستمی طراحی کرد که نیرو مطابق آن سیستم حرکت کند نه اینکه نیروی بگماریم تا سیستمها بر مبنای رضایت آنها طراحی و تدوین گردند از اینرو وجود نگاه به تولید و یا سازمانهای چابک بسیار قابل تامل میگردد.

به عبارتی تولید چابک در راس تولید ناب و تولید انبوه قرار خواهد گرفت

 

 

 

تولید چابک به موارد زیر اشاره می­نماید:

 • تواناییهای تولیدکننده برای واکنش سریعبه تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی
 • سودآوریاز محیط
 • قابلیتسازگاری و شکل دهی مجدد سریع
 • بهرهگیری از تغییرات به عنوان فرصتهای ذاتی نهفته در محیطهای آشفته
 • تواناییپاسخ موثر به مشتری
 • تواناییبقا و پیشرفت در محیطی با تغییرات مداوم و غیرقابل پیش بینی

 

تولید چابک را میتوان بعنوان یک سیستم و یا حتی یک استراتژی مطرح نمود

 • تولیدچابکبهعنوان یک سیستم
  • کاپلان (1993) آنرا سیستمی می داند که به طور همزمان محصولات متفاوتی را بدون نیاز به تجدیدسازمانی و تعطیلی درکار، تولید می کند
  • کوئینتانا (1998) : یکسیستم تولیدی که علاوه بر تولید محصولات متنوع و کارا، قابلیت سازگاری (تطبیق) باتغییرات در طراحی و ترکیب محصولات و شکل دهی مجدد را دارا باشد
  • هوپرو همکارانش (2001): یکسیستم تولیدی باتوانمندیهای فوق العاده جهت ارضای نیازهای متغیر بازار
 • تولیدچابکبهعنوان یکاستراتژی
  • وینآ سن و همکارانش (2000) هستند که آن را به عنوان یک استراتژی اصلی، جهت رقابتدانسته و بر این عقیده اند که هدف، کسب مزیتهای رقابتی قابل نگهداری در فضای بازاراست.
  • رابرتسونو جونز (1999) نیز آن را به عنوان یک استراتژی می دانند که می تواند شرکتی مجازییا منعطف را ایجاد و با این کار انتظارات مشتریان را برآورده کند

 

تفاوتهای اساسی میان تولید ناب و تولید چابک

 

Ò     الف) تولید ناب به عنوان یک افزایش از متدهای تولید انبوه شناخته شده است در حالیکه چابکی اشاره به قطع تولید انبوه و تولید به سمت خواسته های مشتری اشاره می کند، جایی که خواسته های مشتری مهم است و تولید در هر حجمی شکل می گیرد.

Ò     ب) در یک خط تولید چابک تلاش برای صرفه جویی نسبت به هدف می باشد تا صرفه جویی نسبت به مقیاس، و به طور ایده آل بازارهایی با شاخه های کوچکتر، حتی در حجم یک مورد تولیدی را بدون هزینه سنتی بالا براساس خواسته مشتری پوشش می دهد.

Ò     ج)  تولید چابک بیشتر نیازمند یک دیدگاه جامع می باشد، در حالیکه تولید ناب نوعاً فقط با سطح کارخانه مرتبط می شود.

Ò     د) چابکی بیشتر متضمن مفاهیمی مانند شکل گیری سریع، پیوندهای بین چند کمپانی یا کمپانی های مجازی برای معرفی محصولات جدید به بازار می باشد.

Ò     هـ) یک کمپانی ناب به عنوان یک تولیــدکنندة کالا و خدمات خیلی سودمنــد و از لحــاظ هزینه کارا به نظر می رسد.

Ò     ز) یگ کمپانی چابک ابتداً به عنوان یک سازمان یادگیرندة کارا و خیلی سریع، طبقه بندی می شود. اگرچه آن از لحاظ هزینة کارا و سودمندی در رتبه اول نیست

 

 

 

منابع:

/ 0 نظر / 36 بازدید