بهبود مکانیزم های جذب و استخدام

روشی نوین جهت بهبود مکانیزم های جذب و استخدام ، ارزیابی و ارتقای توانمندیهای حرفه ای کارکنان و سطوح مدیریتی

 

امروزه بهره مندی سازمانها و بنگاهها از مدیران کارآمد و کارکنان توانمند جهت تحقق اهداف سازمانی بعنوان یک مزیت رقابتی در عرصه کسب و کار تلقی میگردد بطوریکه برخورداری سازمانها و شرکتها از این مزیت کلیدی خود به عرصه رقابت جدیدی تبدیل شده و به مثابه یک جنگ تمام عیار می باشد.نقش بی بدیل مدیران کارآمد و کارکنان توانمند در زمره یکی از پارامترهای کلیدی در تعالی سازمان قلمدادشده بطوریکه در مدلهای تعالی سازمانی نظیر EFQM نقش عملکردی آنان ، سهم مهم و غیرقابل جایگزینی در مسیر تعالی سازمانی بنگاهها برعهده دارند . دراین میان بسیاری از سازمانها و شرکتها علاوه بر حضور مؤثر در این عرصه جهت شکار نیروهای مستعد و کارآفرین از رویکرد مراکز ارزیابی و توسعه (AC & DC) استفاده می نماینداین رویکرد به جهت جامعیت و برخورداری از مجموعه ای از تکنیکها و تمارین ارزیابی ، بهره گیری از ارزیابان مجرب و ذیصلاح و همچنین تدوین مجموعه ای از قابلیتهای احصاءشده بعنوان ” مدل شایستگی Competency Model”"بعنوان مبنای قضاوت و ارزیابی جهت احراز توانمندی و شایستگی افراد جهت تصدی پست مدیریتی و یا شغل سازمانی ، از اعتبار و مقبولیت قابل توجهی در نزد شرکتها و سازمانهای معتبر درعرصه جهانی و بین المللی برخوردار بوده بطوریکه هرروز برمیزان کاربرد و توسعه آن در سطح شرکتها و سازمانها افزوده میگردد . به فراخور اهداف ناظر بر کاربرد این تکنیک ، جهت ارزیابی قابلیتهای کاندیداهای تصدی یک شغل و یا پست ، تکنیک مرکز ارزیابی و جهت رشد قابلیتها و توانمندیهای افراد شاغل و دارای پست مدیریتی و سرپرستی ، مرکز توسعه ، تبلور پیدا کرده و نقش آفرینی می نماید . مزیت دیگر این رویکرد بویژه در مراکز توسعه ، تهیه و ارائه بازخورد ارزیابی بمنظور بهبود قابلیتهای حرفه ای و مدیریتی افراد از طریق اجرای یک سری برنامه ها و توصیه های آموزشی و توسعه ای می باشد .

بطور خلاصه آنکه از رویکرد مراکز ارزیابی و توسعه  می‌توان برای تحقق اهداف ذیل (به تناسب نوع کابرد)، در سازمان‌ها و شرکتها استفاده کرد:
- شایسته‌سالاری از طریق ارزیابی توانمندی‌ها و قابلیت‌های داوطلبین معرفی شده برای تصدی مشاغل سازمانی و پست‌های مدیریتی و انتخاب افراد مناسب تر و توانمند تر با هدف تناسب شغل وشاغل

- جایگزین (جانشین) پروری از طریق توجیه، آموزش و راهنمایی مدیران کنونی در سطوح مختلف برای جلب توجه و معطوف کردن آنها به توسعه و پرورش نیروهای مستعد و ایفای نقش مربیگری به‌منظور انتخاب مدیران جانشین خود در آینده‌ای نزدیک

- استعدادیابی از طریق انتخاب، توسعه و پرورش کارکنان مستعد برای تصدی مشاغل و مناصب مدیریتی در سال‌های آتی

- ساماندهی برنامه های آموزشی / توسعه ای ، کارراهه شغلی و ارزیابی و مدیریت عملکردکارکنان و مدیران  براساس نتایج ارزیابی آنان

- ایجاد همسویی و هماهنگی میان برنامه های حوزه مدیریت منابع انسانی و نظام ارزیابی ، استخدام و توسعه مدیران با برنامه ها ، اهداف ، ارزشها و انتظارات سازمانی

مطلب ارسالی از مدیریت سرآمد ایرانیان

/ 0 نظر / 5 بازدید