منقول است : برای این روزها

در مصاحبه ای با میلوان جیلاس، مبارز معروف چپ اهل یوگوسلاوی، مصاحبه کننده از او پرسید: «دوست دارید بر روی سنگ قبرتان چه شعار یا جمله ای بنویسند؟». او پاسخ داد:


«همواره در زندگی آرمانی داشته باش و با تمام وجود برای آن تلاش کن و بجنگ و بدان که هرگز به آن آرمان دست نخواهی یافت».

 

/ 0 نظر / 2 بازدید