روش های صحیح برقراری ارتباط مدیران با کارکنان

روش های صحیح برقراری ارتباط مدیران با کارکنان


-
وضع هر یک از کارکنان را مورد بررسی قرار دهید.
-
به زیر دستان علاقه نشان دهید، همه افراد خون گرم نیستند
-
شنونده خوبی باشد.
-
کاری کنید که کارکنانتان با میل و رغبت کار را انجام دهند.
-
انتقاد یا ملامت رابه طور مثبت انجام دهید.
-
مدیری که همیشه مراعات حال زیر دستان را می کند، کارکنان او فعال و وفادار بوده و نسبت به هم همکاری خواهند داشت.
-
نظر مشورتی و کمک زیردستان را بخواهید.
-
انتقاد و ملامت را در خفا انجام دهید.
-
تحسین را در حضور دیگران انجام دهید.
-
قسمتی از مسئولیت خود را به زیر دستان تفویض کنید
-
در صورت استحقاق در تجلیل زیر دستان خود اقدام کنید.
-
هرگز فراموش نکنید که مدیر سرمشق زیر دستان خود می باشد.
-
به کارکنان خود نشان دهید به آنان اعتماد داشته و از ایشان انتظار دارید تا به بهترین وجهی انجام وظیفه کنند.
-
برای زیردستان خود هدفی معین کیند که به خاطر رسیدن به آن به تلاش بیفتند وجد و جهد کنند.
-
به زیردستان فرصت دهید در تصمیماتی که گرفته می شود ( خصوصا تصمیماتی که در وضع آنان اثر دارد ) شرکت جویند.
-
از تحکم و تسلط اجتناب کنید.
-
خواسته های خود را به صورت پیشنهاد یا خواهش درآورید.
-
هنگام طرح در خواست یا پیشنهاد دلیل آنرا حتما ذکر کنید.
-
حتی وقتی که هنوز طرح ها و برنامه های شما در مرحله ابتدائی است بگذارید، معاونین شما، راجع به آنها اطلاعاتی پیدا کنند.
-
همیشه جنبه مثبت را در نظر بگیرید.
-
تعادل داشته باشید
-
هر وقت در اشتباه می باشید یا که مرتکب اشتباهی شده اید به خطای خود اعتراف کنید.
-
اگر فکر و سلیقه ای را پسندیدید دلیل آن را به مبتکر و صاحب فکر بگوئید
-
به این حقیقت که افراد، افکار ونظریات پیشنهادی خود را بهتر از سایرین به مورد اجرا می گذارند اهمیت بدهید.
-
درباره آنچه می گوئید و طرز ادای آن دقیق باشید.
-
از غرولند معمولی کارکنان ناراحت نشوید.
-
این احساس را در زیردستان بوجود آورید که کار آنان مهم است
-
کارکنان خود را از اموری که در وضع آنان تاثیر دارد مطلع سازید.
-
وضع کارکنان تان را به آنان اطلاع دهید.

/ 1 نظر / 118 بازدید
غوغا

سلام ممنون به خاطر مطالب مفید لطفا امکانی گذاشته شود که موسیقی به دلخواه فعال و غبرفعال گردد تا استفاده از وبلاگ مطلوب تر گردد باتشکر