همه چیز ارزان است

همه چیز ارزان است

 

چه کسی می گوید:
که گرانی شده است؟ دوره ارزانی است!
دل ربودن ارزان، دل شکستن ارزان!
دوستی ارزان است! دشمنی ها ارزان، چه شرافت ارزان!
تن عریان ارزان، آبرو قیمت یک تکه نان،
و دروغ از همه چیز ارزان تر!
قیمت عشق چقدر کم شده است، کمتر از آب روان!
تخفیف بزرگی خورده است، قیمت هر انسان!
هانا

/ 0 نظر / 3 بازدید