تصاویر یادگاری از جمع سیستمها و روشهای مدیریت طرح های صنعتی ایران

عکس های یادگاری

              از جمع کارشناسان و مدیر سیستمها و روشها

                                                                 در مدیریت طرح های صنعتی ایران

 


/ 0 نظر / 2 بازدید