# بازاریابی

رویکردی نو در بازاریابی بازاریابی پارتیزانی در برابر بازاریابی سنتی

رویکردی نو در بازاریابیبازاریابی پارتیزانی در برابر بازاریابی سنتی دکتر کامبیز حیدرزاده شراره عاضدی تهرانی چکیدهامروزه در بازارهای گوناگون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید