# تبلیغات

نگاهی به یک کتاب، چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟

نگاهی به یک کتاب، چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟ (بازاریابی در عمل) مؤلف: ای. دی. فاربیمترجم: شادی گلچین‌فر و امیر بختائیمقدمهتبلیغات یکی از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 354 بازدید

تبلیغات شفاهی پارادایم هزاره سوم

تبلیغات شفاهی پارادایم هزاره سومپیمان غفاری آشتیانی چکیدهامروزه تبلیغات شفاهی از اهمیت بسیاری نزد بازاریابان برخوردار گردیده است، تا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

تبلیغات شفاهی پارادایم هزاره سوم

تبلیغات شفاهی پارادایم هزاره سومپیمان غفاری آشتیانی چکیدهامروزه تبلیغات شفاهی از اهمیت بسیاری نزد بازاریابان برخوردار گردیده است، تا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید