# فن_آوری_اطلاعات

حاکمیت سازمانی و راهبری فناوری اطلاعات

حاکمیت سازمانی و راهبری فناوری اطلاعاتمریم گلچین پور چکیدهاین مقاله به رابطه بین راهبری فناوری اطلاعات و حاکمیت سازمانی می پردازد. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 127 بازدید

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادییحیی پزشکیyahya.pezeshki@gmail.comسودابه دباغ رضائیsrezaee@gmail.com چکیدهدر این مقاله با ارائة شواهد و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی

استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی چکیدهدر این مقاله اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه اقتصادی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید

سنجش موفقیت برنامه ریزی فناوری اطلاعات

سنجش موفقیت برنامه ریزی فناوری اطلاعاتمحمد کاظم حاکیk_haki@magfa.com چکیدهبرای برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی چارچوبهای متفاوتی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید