# مدیریت_بحران

تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان

تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمانحمیدرضا رضوانی چکیدهاین مقاله به چگونگی توسعه موازی مدیریت بحران و مدیریت راهبردی (استراتژیک) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

تلفیق مدیریت بحران با راهبرد های سازمان

تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان چکیدهاین مقاله به چگونگی توسعه موازی مدیریت بحران و مدیریت راهبردی (استراتژیک) می‌پردازد. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید